Fundaţia CN APELL-RO

  • Fundaţia CN APELL-RO este persoanǎ juridicǎ românǎ de drept privat, neguvernamentalǎ, apoliticǎ, non-profit.
  • Scopul Fundaţiei CN APELL - RO este prevenirea riscului natural şi antropic prin activităţi de informare, documentare, training, cercetare, consultanţă, prin promovarea politicilor de mediu, în contextul dezvoltării durabile.
  • Domenii de dezvoltare: furnizarea de expertiză pentru cercetare, analize şi evaluări; organizarea de cursuri, workshop-uri, simpozioane şi conferinţe; realizarea unor proiecte interdisciplinare de cercetare-dezvoltare; acordarea de burse tinerilor specialişti; organizarea de vizite de studii în ţară şi străinătate; editarea de reviste şi cărţi de specialitate.
  • Colaborări: Instituţii guvernamentale - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU); ONG-uri: TIEMS - Societatea Internaţională pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, CRAIM - Centrul Regional pentru Prevenirea Accidentelor Industriale Majore, Cluj-Napoca, EPMining - Parteneriatul de Mediu pentru Minerit Cluj-Napoca, SNCR - Societatea Naţională Crucea Roşie Română, IFRC - Federaţia Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, The Aidmatrix Foundation, Inc. Dallas, Texas, USA; Mediul academic: Institutul de Geografie al Academiei Române, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, INOE - Institutul Naţional de Optoelectronica Bucureşti, ICIA - Institutul de Cercetare pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică  "Gh. Asachi"  Iaşi.
  • Printre activităţile de referinţă ale fundaţiei se numără  - participarea la realizarea Studiului de caz - Rosia Montana, implementare APELL pentru minerit in România, Proiectul DENATEH (CEEX nr. 303/2006) "Reducerea vulnerabilităţii şi combaterea consecinţelor dezastrelor naturale şi tehnologice, în sprijinul comunităţilor locale", partener în organizarea Conferinţei Internaţionale ELSEDIMA începând din anul 2007, organizarea Cursului de pregătire în Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Octombrie 2008 ARIEŞENI susţinut de experţi din România, Italia, Belgia şi Norvegia,  lansarea portal Aidmatrix pentru România.
  • În parteneriat cu IGSU, Fundaţia CN APELL-RO editează Revista Protecţia Civilă, seria nouă, cu articole despre protecţia cetăţeanului, evaluarea riscului, managementul dezastrelor, evaluarea impactului asupra mediului şi sănătăţii umane, reducerea şi combaterea consecinţelor unui dezastru, prevenirea accidentelor tehnologice, prevenirea şi intervenţia la incendii şi explozii, ultimele descoperiri şi tehnici din domeniu, activităţi de protecţie civilă desfăşurate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi de agenţiile de protecţia mediului, măsuri şi norme specifice, recomandări de profil.
  • Membrii: Pot deveni membrii ai Fundaţiei CN APELL-RO orice persoane juridice sau fizice care doresc să se implice în activităţile de management al dezastrelor. Membrii fundaţiei pot participa la activităţile organizate de fundaţie (conferinţe, cursuri de pregătire, campanii de informare), pot beneficia de sprijin logistic, economic şi juridic conform Statutului Fundaţiei.
  • Pot deveni membrii ai Fundaţiei CN APELL-RO orice persoane juridice sau fizice care doresc să se implice în activităţile de management al dezastrelor. Membrii fundaţiei pot participa la activităţile organizate de fundaţie (conferinţe, cursuri de pregătire, campanii de informare), pot beneficia de sprijin logistic, economic şi juridic conform Statutului Fundaţiei.