Club SEVESO

Sănătatea şi siguranţa oamenilor au fost, sunt şi vor fi două aspecte intens vehiculate în domeniul utilizării substanţelor periculoase, de aceea analiza proceselor industriale ce implică manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase presupune acceptarea unor responsabilităţi atât din partea operatorilor SEVESO cât şi a autorităţilor din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă. Colaborarea eficientă dintre aceştia, mijlocită de cunoştinţele şi experienţa în domeniu a evaluatorilor care realizează studiile necesare prevenirii accidentelor majore, este unul dintre pilonii CLUBULUI SEVESO. Compania noastră are deplină încredere că acest prim demers întreprins pentru uniformizarea informaţiilor din domeniu şi iniţierea unei colaborări între părţile implicate va duce la eficientizarea prevenirii riscurilor de apariţie a accidentelor industriale majore pe teritoriul naţional.